GreenRecovery ZONNEPANELEN

SDE Zakelijke subsidie voor bedrijven en (non-profit)instellingen

Weet u dat u gebruik kunt maken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).
Deze gunstige regeling richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen.
Eén van de categorieën is de subsidie voor het opwekken van zonne-energie ook wel solarenergie genoemd.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

Door duurzame energie in te zetten wordt ook uw bedrijf of organisatie minder afhankelijk van energie die afkomstig is van fossiele energiedragers.
Dat kan op termijn fors schelen in de energiekosten!

Welke energiebronnen vormen de juiste duurzame alternatieven?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland biedt organisaties de Quickscan Duurzame Energie.

Met de Quickscan Duurzame Energie krijgt u een eerste advies over de mogelijkheden van 'groene energie' voor uw onderneming;
inzicht in de terugverdientijden op basis van kengetallen. 

Wat zijn uw voordelen voor het gebruik van duurzame energie?

  • duurzaam imago
  • minder energie inkopen
  • minder afhankelijk van derden
  • energieprijs stabieler
  • aansluitwaarde verlagen: u produceert (deels) uw eigen energie
  • duur piekverbruik van ingekochte energie verminderen door in dalperiodes ongebruikte energie op te slaan of door in de piek duurzame brandstoffen in te zetten
  • opgewekte energie verkopen, onder andere door de handel in groencertificaten
  • de uitstoot van het broeikasgas CO2 reduceren

Ook voor opwekking van duurzame energie geldt dat samenwerken loont!

Bent u de enige organisatie in uw omgeving die mogelijkheden ziet om zelf solarenergie te gaan opwekken?
Waarschijnlijk niet. Misschien kunt u door samenwerken met partijen in uw omgeving meer bereiken qua duurzaamheid.
U kunt uw bedrijfsterrein ook aanbieden voor opwekking van duurzame energie. Veel energiebedrijven zoeken immers naar geschikte locaties.
Laat u eens informeren!

Klik hier voor het infogram van de Rijksdienst voor Ondernemers

 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland