Klimaatneutraal wonen én werken is onze visie!

 

Green recovery streeft met en voor jou naar een duurzame en leefbare toekomst in een klimaatneutraal Nederland

 

De groene energie-experts van Green Recovery geloven dat de wereld wordt verbeterd door gebruik te maken van duurzame energie. Door het zoeken en toepassen van slimme oplossingen voor het verwarmen en koelen van woningen of bedrijfsgebouwen, werken we actief mee aan de transitie naar een klimaatneutrale samenleving.

 

Klimaatbeleid van de Nederlandse overheid

Het zal je niet ontgaan zijn... De rijksoverheid neemt maatregelen om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast kan verdere opwarming van de aarde beperkt worden door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Hiervoor zijn nationale en internationale doelen afgesproken om in de toekomst klimaatneutraal wonen en werken te waarborgen. 

Nederland werkt aan duurzame, betrouwbare en beschikbare energie die voor iedereen betaalbaar is. In 2019 kwam 8,7% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen. In 2030 moet dat minimaal 27% zijn. In 2050 moet de energievoorziening vrijwel helemaal duurzaam zijn. De transitie naar een duurzame energievoorziening is van groot belang, vanwege het tegengaan van klimaatverandering. Ook spelen afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen en de afhankelijkheid van internationale energieleveranciers een rol. De Rijksoverheid heeft met allerlei partijen afspraken gemaakt over hoe Nederland deze doelen gaat behalen.

 

Help jij mee om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te behalen?

Om de klimaatdoelstellingen en de benodigde CO2-reductie te behalen, stimuleert Green Recovery het bedrijfsleven en particulieren om energiebesparende maatregelen te treffen en gebruik te maken van duurzame energiebronnen, processen en technieken.

Onze energie-adviseurs zijn ervan overtuigd dat een belangrijke stap in de verduurzaming de keuze is om zelf groene energie te produceren, voor eigen verbruik maar ook voor andere gebruikers. Meer groene stroom zorgt voor minder CO2 uitstoot en levert daarbij een mooie besparing en/of opbrengst op voor de opwekker van de groene stroom.

Het opwekken van groene stroom biedt daarmee ook een interessante kans voor locatie-eigenaren, die hun dak en/of grond voor collectieve zonne-energie-opwekking beschikbaar willen stellen of zelf een energiesubsidie willen verzilveren.

Informatie voor dakeigenaren
Informatie voor grondeigenaren